Sushi

Sushi

Served with soup and salad for dine-in. Sashimi comes with steam rice also.

Nigiri Premium*
$42.00

Nigiri 10*
$32.00

Sushi & Sashimi Premium*
$53.00

Sushi & Sashimi
$43.00

Sashimi “Shoka 初夏”
$65.00

Sashimi “Haru 春”
$48.00

Chirashi Deluxe*
$40.00

Chirashi*
$30.00

Bara Chirashi Don*
$23.00

Sake Oyako Don*
$21.00

Sake-Zuke & Maguro Avocado Don*
$23.00

Una Ju
$25.00